فراخوان بیست و هشتمین جشنواره موسیقی فجر منتشر شد

فراخوان بیست وهشتمین جشنواره موسیقی فجر منتشر شد

موسیقی هنری ایران: فراخوان بخش رقابتی بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر برایدعوت از گروه‌های داخلی و خارجی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاریفارس به نقل از روابط عمومی دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، ستاد برگزاری جشنواره بیست و هشتم موسیقی فجر از اسفندماه سال گذشتهبا انتخاب «حسن ریاحی» به عنوان دبیر جشنواره فعالیت خود را آغاز و  فراخواندعوت از گروههای داخلی و خارجی را بدین گونه اعلام کرده است.

متن فراخوان این دورهاز جشنواره به شرح زیر است:

الف - بخش اجراهایزنده

الف – ۱- موسیقیکلاسیک ایرانی:

- در این شاخه تعداد اعضایگروه نباید کمتر از ۳ نفر و بیشتر از ۱۲ نفر باشد. (سازها فقط ایرانی باشد.)

- ارائه قطعات جدید (اجرا ومنتشر نشده)، امتیاز ویژه خواهند داشت.

- قطعات ارائه شده می‌توانندسازی یا آوازی باشد.

الف – ۲- موسیقیکلاسیک غیر ایرانی:

- این بخش به صورت بین المللیبرگزار می‌شود.

- در این شاخه تعداد اعضایگروه نباید کمتر از ۳ نفر باشد.

الف – ۳ –آواز جمعی:

- این بخش به صورت بین المللیبرگزار می شود.

- در این شاخه تعداد اعضایگروه نباید کمتر از ۶ نفر و بیش از ۲۰ نفر باشد.

جوایز:

هیات داوران بخشرقابتی بیست و هشتمین دوره جشنواره بین المللی موسیقی فجر، برای هر یک از بخش هایسه-گانه فوق (اجراهای موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی کلاسیک غیر ایرانی و آوازجمعی)، جوایز زیر را به برگزیدگان تقدیم خواهد کرد:

برگزیده اول – تندیسجشنواره، دیپلم افتخار و ۹۰ میلیون ریال جایزه نقدی

برگزیده دوم – تندیسجشنواره، دیپلم افتخار و ۶۰ میلیون ریال جایزه نقدی

برگزیده سوم – تندیسجشنواره، دیپلم افتخار و ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی

نکته ۱: جشنواره اینحق را برای خود قایل است تا بر اساس رای هیات داوران، گروه برگزیده هر یک از رتبه‌هارا معرفی ننماید.

نکته ۲: جشنواره اینحق را برای خود قایل است تا بر اساس رای هیات داوران، جایزه برگزیده هر یک از رتبهها را به صورت مساوی بین دو گروه تقسیم کند.

نکته ۳: گروه‌ها می‌بایدقابلیت اجرای برنامه‌ای به مدت حداقل ۴۵ دقیقه را داشته باشند.

نکته ۴: نظر بهبرنامه‌ریزی انجام شده برای ارتقاء سطح کیفی گروه‌های پذیرفته شده در بخش‌هایرقابتی موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی کلاسیک غیر ایرانی و آواز جمعی، امکاناتیهمچون برخورداری از حضور اساتید و مشاوران هنری، تامین محل تمرین و ... به گروه‌هاییاد شده ارائه خواهد شد.

ب – بخش آهنگسازی:

ب – ۱- موسیقی کلاسیکایرانی:

ـ آثار ارسالی در اینشاخه باید تنها برای سازهای ایرانی نوشته شده باشند.

- آثار نوشته شده باید برایحداقل ۴ نوازنده  ساز نوشته شده باشند.

- اثر ارسالی باید شاملپارتیتور کامل و نمونه صوتی (ضبط شده یا به صورت Midi) با کیفیت مطلوب باشند.

ب – ۲- موسیقی کلاسیکغیر ایرانی:

- آثار ارسالی در این شاخه، می‌توانندبه صورت ارکسترال، آنسامبل (۲ تا ۱۰ نفر نوازنده) و یا تکنوازی (پیانو یا گیتار کلاسیک) نوشته و تنظیم شدهباشند.

- اثر ارسالی باید شامل پارتیتورکامل و نمونه صوتی (ضبط شده یا به صورت Midi) با کیفیت مطلوب باشد.

- اثر ارسالی باید یک قطعهکامل به مدت زمان حداقل ۵ دقیقه باشد.

- قطعات ارسالی نباید از قبل،به صورت کنسرت اجرا و یا به صورت آلبوم منتشر شده باشند.

ب – ۳ – پایان نامه

ـ فارغ‌التحصیلان مقاطعکارشناسی و کارشناسی ارشد رشته آهنگسازی می‌توانند پایان‌نامه‌های خود را برایشرکت در این بخش ارسال نمایند.

ـ محدودیتی برای مدتزمان اثر و یا تعداد سازهای استفاده شده در آن وجود ندارد.

- پایان‌نامه‌های برگزیدهجشنواره‌های گذشته، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

جوایز:

هیات داوران بخشآهنگسازی بیست و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، به برگزیده هر یک ازبخش‌های سه گانه فوق (کلاسیک ایرانی، کلاسیک غیر ایرانی و پایان‌نامه) ، تندیسجشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۶۰ میلیون ریال جایزه نقدی تقدیم خواهد کرد.

نکته ۱: جشنواره اینحق را برای خود قایل است تا بر اساس رای هیات داوران، نفر برگزیده هر یک از بخش‌هارا معرفی ننماید.

نکته ۲: جشنواره اینحق را برای خود قایل است تا بر اساس رای هیات داوران، جایزه برگزیده هر یک از بخش‌هارا به صورت مساوی بین دو نفر تقسیم کند.

ج – بخش رقابتی ویژه: مسابقه آهنگسازی با موضوعبیداری اسلامی

طی سال‌های اخیر،خیزش مسلمانان کشورهای گوناگون بر علیه ظلم و استبداد چشم‌های جهانیان را خیرهساخت. بخش بیداری اسلامی تلاش دارد تا بازتاب این جنبش را در آثار موسیقاییهنرمندان متعهد نشان دهد.

- این بخش به صورت بین‌المللیبرگزار خواهد شد.

- آثار ارسالی برای بخش ویژهرقابتی می‌باید آوازی باشند.

- محدودیتی برای ترکیب یا نوعسازها وجود ندارد.

- آثار باید با نمونه صوتیسازها (ضبط شده یا به صورت Midi) و به همراه آوازهای اجرا شده ارائه گردد.

- پارتیتور آثار باید ارائهشوند.

- متون آوازی علاوه بر درج درپارتیتور می‌باید به صورت جداگانه و با ذکر سرایندگان آن ارائه گردد.

- جشنواره این حق را برای خودمحفوظ می‌دارد تا اثر برگزیده را برای ۳ اجرای زنده مورد استفاده قرار دهد.

جایزه:

هیات داوران بخشویژه، به نفر برگزیده، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال جایزهنقدی تقدیم می‌کند.

نکته ۱: جشنواره اینحق را برای خود قایل است تا بر اساس رای هیات داوران، نفر برگزیده معرفی ننماید.

نکته ۲: جشنواره اینحق را برای خود قایل است تا بر اساس رای هیات داوران، جایزه برگزیده را به صورتمساوی بین دو نفر تقسیم کند.

نکات و شرایط:

۱- مهلت ارسال آثار تا پایانمردادماه ۱۳۹۱ است.

۲- کلیه آثار ارسالی باید همراهبا مشخصات کامل، شامل فرم درخواست شرکت در جشنواره (قابل دریافت از پایگاه اطلاع‌رسانیجشنواره به نشانی www.music.farhang.gov.ir و یا www.nay.ir ) نمونه اجرای صوتی ـتصویری برروی DVD یا VCD با کیفیت مطلوب (حاوی قطعاتی که قرار است در جشنواره اجرا شود به مدتزمان ۴۵ دقیقه)، بیوگرافی هنری گروه و اعضاء گروه و متن مکتوب اشعار به صورت تایپشده (همراه با ترجمه اشعار غیر فارسی) به نشانی دبیرخانه جشنواره واقع در تهران،خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، خیابان هانری کربن، پلاک ۱۸ ، طبقه اول ارسالشود.

۳- گروه‌های برگزیده حائز رتبهاول در جشنواره‌های موسیقی فجر سه سال اخیر (۱۳۹۰، ۱۳۸۹، ۱۳۸۸) نمی‌توانند در بخشرقابتی شرکت کنند.

۴- تکمیل و ارسال فرم درخواست،تعهدی برای دبیرخانه در خصوص دعوت از گروه‌های متقاضی ایجاد نمی‌کند.

۵- مدارک ارسالی در دبیرخانهجشنواره محفوظ است و مسترد نمی‌شود.

۶ـ دبیرخانه جشنواره با شمارهتلفن‌های ۶۶۷۲۱۱۷۰ و ۶۶۷۴۸۰۵۵ آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان حضور در جشنوارهاست.

۷ـ هرگونه اطلاع رسانی تکمیلیدر خصوص جشنواره،  تنها از طریق پایگاه رسمی جشنواره به نشانی (www.music.farhang.gov.ir) و یا (www.nay.ir) اعلام خواهد شد و مسئولیت پیگیری اخبار و اطلاعات این پایگاه بر عهدهمتقاضیان است.

۸ـ به کلیه سرپرستان گروه‌هاتوصیه می‌شود از نوازندگان و خوانندگانی که همزمان در گروه‌های دیگر به کارمشغولند استفاده نکنند زیرا تداخل نوازندگان و خوانندگان گروه‌ها با یکدیگر موجباختلال در برنامه‌ریزی جشنواره شده و ممکن است منجر به حذف اجرای برنامه گروه شود.

۹ـ پس از پایان مهلت ارسالآثار، بررسی نمونه آثار ارسالی در شاخه‌های مختلف آغاز و اسامی گروه‌های پذیرفتهشده از طریق پایگاه‌های رسمی جشنواره اعلام خواهد شد.

۱۰ـ گروه‌های پذیرفته شده دربخش رقابتی باید آمادگی اجرای ۴۵ دقیقه موسیقی صحنه‌ای در طول جشنواره را داشتهباشند اما تشخیص زمان تعیین شده برای اجرای گروه‌ها بر عهده ستاد جشنواره است.

۱۱ـ ستاد جشنواره به جز تأمیناسکان و پذیرایی گروه‌های شهرستانی، هیچگونه هزینه‌ای را به عنوان دستمزد یا هزینهایاب و ذهاب و ... تقبل نخواهد کرد.

یازدهم اردیبهشت نودو یک

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
 • آخرین ویرایش در شنبه, 03 بهمن 1394 08:54
 • اندازه قلم
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

نکته ای از هزاران

 • کنسرت ها را در مرده شورخانه برگزار کنید

  کنسرت ها را در مرده شورخانه برگزار کنید

  کنسرت‌ها را در مرده‌شورخانه برگزار کنید خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - طنز روز رضا ساکی خبر آمده است که یکی از گروه‌های تئاتر شهرستان مبارکه مجبور شده است به دلیل نبود سالن برای تمرین به قبرستان متوسل شود و از مرده‌شورخانه قبرستان به عنوان سن نمایش استفاده کند! استفاده از مرده‌شورخانه بسیار استفاده‌ هوشمندانه و دقیقی است. باید آفرین گفت به هنرمندان مبارکه‌ای که چنین طرحی را پیش روی ما گذاشتند. پیشنهاد می‌کنیم از این به بعد کنسرت‌های موسیقی هم در فضای مرده‌شورخانه برگزار شوند. برگزاری کنسرت در مرده‌شورخانه مزایای زیادی دارد که به اختصار به آنها اشاره می‌کنم. یک: در مرده‌شورخانه چون همه در ترس حضور میت به سر می‌برند کسی دل‌ودماغ شادی کردن و دست زدن ندارد. دو: چون فضای مرده‌شورخانه سرد است همه دست‌هایشان را در جیب می‌کنند و لذا کسی اشتباهی دست کسی دیگر را نمی‌گیرد. سه: چون مرده‌شورخانه ترسناک و سرد است کنسرت‌ها از زمان…

آیا میدانید

 • چه سازی را برای یادگیری موسیقی انتخاب کنیم؟

  چه سازی را برای یادگیری موسیقی انتخاب کنیم؟

    چه سازی را برای یادگیری موسیقی انتخاب کنیم؟ (نکته: این نوشته، برای کسانی است که در انتخاب ساز مردد بوده و نیاز به راهنمایی دارند). شاید نخستین پرسش برای کسی که، ایده و آشنایی با موسیقی ندارد، و قصد یادگیری موسیقی داری این باشد: چه سازی را انتخاب کنم؟ انتخاب ساز، کاملا سلیقه ای است، و انتخاب ساز، در واقع انتخاب و دنبال کردن سلیقه فرد و برداشت شخص از موسیقی است. برای انتخاب ساز به منظور یادگیری موسیقی، چند عامل نقش مهمی دارند که به آنها اشاره میکنیم: سلیقه و علاقه فرد به صدای سازی که یا دیده، یا صدایش را شنیده، و آشنایی هرچند اندک نسبت آن ساز دارد. شکل ظاهری ساز نیز نقش به سزایی در انتخاب دارد. کسی که آشنایی چندانی با موسیقی ندارد، برای شروع نوازندگی و انتخاب، به شکل ظاهری ساز نیز نظر دارد. سبک و کاربرد ساز یکی از مهمترین نکات در انتخاب ساز است. در واقع کاربرد ساز در سبک های موسیقی پاپ، کلاسیک، سنتی و... میتواند یکی از مهمترین نکات در انتخاب ساز باشد. مشورت و راهنمایی صحیح، می تواند راه بسیار خوبی برای انتخاب ساز باشد. ولی در نهایت، خود شخص است که تصمیم گیرنده نهایی است. چند توصیه…

از ما بپرسید

 • چگونگي برقراري ارتباط نوازنده با مخاطب روي صحنه

  چگونگي برقراري ارتباط نوازنده با مخاطب روي صحنه

  چگونگي برقراري ارتباط نوازنده با مخاطب روي صحنه برقراری ارتباط نوازنده در حین اجرای زنده، با شوندگان حاضر در سالن، مبحثی بسیار جدی و جالب است که برای تحلیل و چگونگی و راه های مختلف برای تاثیر گذاری بیشتر آن نیاز به نوشتاری مفصل دارد که به زودی در مورد آن، در این سایت بحث شده و نوشته هایی برای خواندن شما عزیزان آماده و عرضه خواهد شد. بیست و هفتم خرداد هشتاد و نه  

برگی از تاریخ موسیقی

درباره ی موسیقی هنری ایران

logo persian004

 موسیقی هنری ایران، نخستین روزنامه الکترونیکی روزانه موسیقی ایران

همکاری: پیام به این شماره تلگرام یا واتساپ
09226521131

ورود به سایت