05 دی 1394 خواندن 1418 دفعه
افسوس که او «دولت مستعجل» بود دوازده سال پیش در چنین روزی، بم لرزید تا نوای «گلپونه‌ها» خاموش شود و دیگر کسی با «حال آشفته»، «موسم گل» را یادآور نشود. ادامه مطلب...
صفحه57 از57