رضا کلانتری

رضا کلانتری

پنج شنبه, 11 آذر 1395 01:17 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

choir 2 → chorus 3

[موسیقی]

 

11

 

choir2→chorus1

پنج شنبه, 11 آذر 1395 01:16 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

china cymbals → Chinese cymbals

[موسیقی]

 

10

 

chinacymbals→Chinesecymbals

پنج شنبه, 11 آذر 1395 01:15 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

Charleston cymbal → pedal cymbal

[موسیقی]

 

10

 

Charlestoncymbal→pedalcymbal

پنج شنبه, 11 آذر 1395 01:13 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

bis 2→ encore (fr.) 2

[موسیقی]

 

10

 

bis2→encore2

پنج شنبه, 11 آذر 1395 01:08 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

bis 1→ encore (fr.) 1

[موسیقی]

 

10

 

bis1→encore1

پنج شنبه, 11 آذر 1395 01:04 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

arpeggiato (it.)→ arpeggio (it) 3

[موسیقی]

 

10

 

arpeggiato→arpeggio3

پنج شنبه, 11 آذر 1395 01:00 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

arpeggiate → arpeggiation 1

[موسیقی]

 

10

 

arpeggiate→arpeggiation1

پنج شنبه, 11 آذر 1395 00:59 برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

arpeggiando (it.) → arpeggio (it) 3

[موسیقی]

 

10

 

arpeggiando→arpeggio3

پنج شنبه, 11 آذر 1395 00:46 برای نظر دادن اولین باش!

 

واژۀ مصوب واژۀ بیگانه حوزه تعریف شماره دفتر صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه
  arpège (fr.) → arpeggio (it.) 2 [موسیقی]   10   arpège→arpeggio2
سه شنبه, 09 آذر 1395 09:50 برای نظر دادن اولین باش!

آنسامبل ânsâmbl : [از فرانسوی ensemble] 

1.گروه کوچکی از نوازندگان، گاه به همراه یک یا چند خواننده، معمولاً دارای حداکثر 12 عضو، که با یکدیگر قطع‌های را اجرا می‌کنند. )فرهنگستان در سال 1378 معادلِ همنوایان را برای این واژه تصویب كرده است(.

2. قطعۀ نوشته‌شده برای این گروه.

3. اجرای متحّد و هماهنگ این گروه؛ گروه‌نوازی (فرهنگستان در سال 1378 معادلِ همنوایی را برای این واژه تصویب كرده است(.

4. بخشی از یک اپرا که دو یا چند خواننده با هم آن را اجرا کنند.

سه شنبه, 09 آذر 1395 09:45 برای نظر دادن اولین باش!

آندانته andante : [از ایتالیایی andante]

1.نوعی ضرباهنگ نسبتاً آرام. )آرام‌تر از آلگرتو و تندتر از آداجیو(.

2.قطعه یا مووْمانی که براساس این ضرباهنگ اجرا شود.

سه شنبه, 09 آذر 1395 09:44 برای نظر دادن اولین باش!

آلگرو allegro : نوعی ضرباهنگ تند. (تندتر از آلگرتو و کندتر از پریستو).

سه شنبه, 09 آذر 1395 09:43 برای نظر دادن اولین باش!

آلگرتو âlegreto :] از فرانسوی allegreto ، از ایتالیایی؛ این واژه مصغّر واژۀ ایتالیایی allegro است.]

1.نوعی ضرباهنگ کمی تند. )تندتر از آندانته و کندتر از آلگرو.(

2.قطعه یا مووْمانی که براساس این ضرباهنگ اجرا شود.

سه شنبه, 09 آذر 1395 09:41 برای نظر دادن اولین باش!

آلتو alto : 1. بم‌ترین صدای زن یا پسربچه.

2. تک‌خوان دارای این نوع صدا.

3. صورت کوتاه ویولن‌آلتو.

سه شنبه, 09 آذر 1395 09:39 برای نظر دادن اولین باش!

آکوستیک âko(u)stik : سازی که صدای آن به کمک تجهیزات یا قطعات الکترونیکی تولید یا تقویت نشده باشد.

توضیح موسیقی هنری ایران: معادلacoustic

 

سه شنبه, 09 آذر 1395 09:32 برای نظر دادن اولین باش!

آکوردگیری  âkordgiri: عمل و نحوۀ نواختن آکورد با سازهای چندصدایی.

سه شنبه, 09 آذر 1395 09:31 برای نظر دادن اولین باش!

آکورد  âkord: [از انگلیسی accord] ترکیب حداقل سه نت یا صدا که هم‌زمان شنیده شود.

آکورد گرفتن : نواختن آکورد با سازهای چندصدایی مانند پیانو، گیتار و هارپسیکورد.

توضیح موسیقی هنری ایران: معادل chord

سه شنبه, 09 آذر 1395 09:30 برای نظر دادن اولین باش!

آکسان  âksân: تأکید و برجسته‌سازی یک نت یا آکورد از طریق اجرای قوی‌تر آن به نسبت نت‌ها یا آکوردهای دیگر.

توضیح موسیقی هنری ایران: معادل accent استرس، تشدید، فشار

سه شنبه, 09 آذر 1395 09:26 برای نظر دادن اولین باش!

آکاپلا : âkâpellâ [از ایتالیایی acappella (واژه‌ به‌ واژه: به سبک نیایشگاهی؛ فرهنگستان در سال 1385 معادلِ بی‌ساز را برای این واژه تصویب كرد‌ه‌است)

1. سبکی در موسیقی آوازی که در آن قطعات بدون همراهی ساز و اغلب شبیه به قطعات کُر کلیسایی اجرا می‌شود.

2. قطعه هایی که به این سبک اجرا شود.

سه شنبه, 09 آذر 1395 07:39 برای نظر دادن اولین باش!

آشوراوند âšurâvand : گوشه‌ای در دستگاه‌های راست و پنجگاه، ماهور و نوا؛ آشور.

نکته ای از هزاران

 • کنسرت ها را در مرده شورخانه برگزار کنید

  کنسرت ها را در مرده شورخانه برگزار کنید

  کنسرت‌ها را در مرده‌شورخانه برگزار کنید خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - طنز روز رضا ساکی خبر آمده است که یکی از گروه‌های تئاتر شهرستان مبارکه مجبور شده است به دلیل نبود سالن برای تمرین به قبرستان متوسل شود و از مرده‌شورخانه قبرستان به عنوان سن نمایش استفاده کند! استفاده از مرده‌شورخانه بسیار استفاده‌ هوشمندانه و دقیقی است. باید آفرین گفت به هنرمندان مبارکه‌ای که چنین طرحی را پیش روی ما گذاشتند. پیشنهاد می‌کنیم از این به بعد کنسرت‌های موسیقی هم در فضای مرده‌شورخانه برگزار شوند. برگزاری کنسرت در مرده‌شورخانه مزایای زیادی دارد که به اختصار به آنها اشاره می‌کنم. یک: در مرده‌شورخانه چون همه در ترس حضور میت به سر می‌برند کسی دل‌ودماغ شادی کردن و دست زدن ندارد. دو: چون فضای مرده‌شورخانه سرد است همه دست‌هایشان را در جیب می‌کنند و لذا کسی اشتباهی دست کسی دیگر را نمی‌گیرد. سه: چون مرده‌شورخانه ترسناک و سرد است کنسرت‌ها از زمان…

آیا میدانید

 • چه سازی را برای یادگیری موسیقی انتخاب کنیم؟

  چه سازی را برای یادگیری موسیقی انتخاب کنیم؟

    چه سازی را برای یادگیری موسیقی انتخاب کنیم؟ (نکته: این نوشته، برای کسانی است که در انتخاب ساز مردد بوده و نیاز به راهنمایی دارند). شاید نخستین پرسش برای کسی که، ایده و آشنایی با موسیقی ندارد، و قصد یادگیری موسیقی داری این باشد: چه سازی را انتخاب کنم؟ انتخاب ساز، کاملا سلیقه ای است، و انتخاب ساز، در واقع انتخاب و دنبال کردن سلیقه فرد و برداشت شخص از موسیقی است. برای انتخاب ساز به منظور یادگیری موسیقی، چند عامل نقش مهمی دارند که به آنها اشاره میکنیم: سلیقه و علاقه فرد به صدای سازی که یا دیده، یا صدایش را شنیده، و آشنایی هرچند اندک نسبت آن ساز دارد. شکل ظاهری ساز نیز نقش به سزایی در انتخاب دارد. کسی که آشنایی چندانی با موسیقی ندارد، برای شروع نوازندگی و انتخاب، به شکل ظاهری ساز نیز نظر دارد. سبک و کاربرد ساز یکی از مهمترین نکات در انتخاب ساز است. در واقع کاربرد ساز در سبک های موسیقی پاپ، کلاسیک، سنتی و... میتواند یکی از مهمترین نکات در انتخاب ساز باشد. مشورت و راهنمایی صحیح، می تواند راه بسیار خوبی برای انتخاب ساز باشد. ولی در نهایت، خود شخص است که تصمیم گیرنده نهایی است. چند توصیه…

از ما بپرسید

 • چگونگي برقراري ارتباط نوازنده با مخاطب روي صحنه

  چگونگي برقراري ارتباط نوازنده با مخاطب روي صحنه

  چگونگي برقراري ارتباط نوازنده با مخاطب روي صحنه برقراری ارتباط نوازنده در حین اجرای زنده، با شوندگان حاضر در سالن، مبحثی بسیار جدی و جالب است که برای تحلیل و چگونگی و راه های مختلف برای تاثیر گذاری بیشتر آن نیاز به نوشتاری مفصل دارد که به زودی در مورد آن، در این سایت بحث شده و نوشته هایی برای خواندن شما عزیزان آماده و عرضه خواهد شد. بیست و هفتم خرداد هشتاد و نه  

برگی از تاریخ موسیقی